Clean-Deneme.TR.GG

Yapiskan Ust Menu

Yapışkan Üst Menü
Sitene Giriş 
 Tasarım Ayarları  Gelişmiş Ayarlar  Tasarımın Üzerindeki Yazı  Kaydet
<style type="text/css"><!--
#access { top: 25px!important;top:25px!important; }
-> </ style>

Sitene Giriş  Tasarım Ayarları  Gelişmiş Ayarlar  Tasarımın AltındakiYazı  Kaydet
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript">(function(a){a.isScrollToFixed=function(b){return !!a(b).data("ScrollToFixed")};a.ScrollToFixed=function(d,h){var k=this;k.$el=a(d);k.el=d;k.$el.data("ScrollToFixed",k);var c=false;var F=k.$el;var G;var D;var p;var C=0;var q=0;var i=-1;var e=-1;var t=null;var y;var f;function u(){F.trigger("preUnfixed.ScrollToFixed");j();F.trigger("unfixed.ScrollToFixed");e=-1;C=F.offset().top;q=F.offset().left;if(k.options.offsets){q+=(F.offset().left-F.position().left)}if(i==-1){i=q}G=F.css("position");c=true;if(k.options.bottom!=-1){F.trigger("preFixed.ScrollToFixed");w();F.trigger("fixed.ScrollToFixed")}}function m(){var H=k.options.limit;if(!H){return 0}if(typeof(H)==="function"){return H.apply(F)}return H}function o(){return G==="fixed"}function x(){return G==="absolute"}function g(){return !(o()||x())}function w(){if(!o()){t.css({display:F.css("display"),width:F.outerWidth(true),height:F.outerHeight(true),"float":F.css("float")});cssOptions={position:"fixed",top:k.options.bottom==-1?s():"",bottom:k.options.bottom==-1?"":k.options.bottom,"margin-left":"0px"};if(!k.options.dontSetWidth){cssOptions.width=F.width()}F.css(cssOptions);F.addClass("scroll-to-fixed-fixed");if(k.options.className){F.addClass(k.options.className)}G="fixed"}}function b(){var I=m();var H=q;if(k.options.removeOffsets){H=0;I=I-C}cssOptions={position:"absolute",top:I,left:H,"margin-left":"0px",bottom:""};if(!k.options.dontSetWidth){cssOptions.width=F.width()}F.css(cssOptions);G="absolute"}function j(){if(!g()){e=-1;t.css("display","none");F.css({width:"",position:D,left:"",top:p.top,"margin-left":""});F.removeClass("scroll-to-fixed-fixed");if(k.options.className){F.removeClass(k.options.className)}G=null}}function v(H){if(H!=e){F.css("left",q-H);e=H}}function s(){var H=k.options.marginTop;if(!H){return 0}if(typeof(H)==="function"){return H.apply(F)}return H}function z(){if(!a.isScrollToFixed(F)){return}var J=c;if(!c){u()}var H=a(window).scrollLeft();var K=a(window).scrollTop();var I=m();if(k.options.minWidth&&a(window).width()<k.options.minWidth){if(!g()||!J){n();F.trigger("preUnfixed.ScrollToFixed");j();F.trigger("unfixed.ScrollToFixed")}}else{if(k.options.bottom==-1){if(I>0&&K>=I-s()){if(!x()||!J){n();F.trigger("preAbsolute.ScrollToFixed");b();F.trigger("unfixed.ScrollToFixed")}}else{if(K>=C-s()){if(!o()||!J){n();F.trigger("preFixed.ScrollToFixed");w();e=-1;F.trigger("fixed.ScrollToFixed")}v(H)}else{if(!g()||!J){n();F.trigger("preUnfixed.ScrollToFixed");j();F.trigger("unfixed.ScrollToFixed")}}}}else{if(I>0){if(K+a(window).height()-F.outerHeight(true)>=I-(s()||-l())){if(o()){n();F.trigger("preUnfixed.ScrollToFixed");if(D==="absolute"){b()}else{j()}F.trigger("unfixed.ScrollToFixed")}}else{if(!o()){n();F.trigger("preFixed.ScrollToFixed");w()}v(H);F.trigger("fixed.ScrollToFixed")}}else{v(H)}}}}function l(){if(!k.options.bottom){return 0}return k.options.bottom}function n(){var H=F.css("position");if(H=="absolute"){F.trigger("postAbsolute.ScrollToFixed")}else{if(H=="fixed"){F.trigger("postFixed.ScrollToFixed")}else{F.trigger("postUnfixed.ScrollToFixed")}}}var B=function(H){if(F.is(":visible")){c=false;z()}};var E=function(H){z()};var A=function(){var I=document.body;if(document.createElement&&I&&I.appendChild&&I.removeChild){var K=document.createElement("div");if(!K.getBoundingClientRect){return null}K.innerHTML="x";K.style.cssText="position:fixed;top:100px;";I.appendChild(K);var L=I.style.height,M=I.scrollTop;I.style.height="3000px";I.scrollTop=500;var H=K.getBoundingClientRect().top;I.style.height=L;var J=(H===100);I.removeChild(K);I.scrollTop=M;return J}return null};var r=function(H){H=H||window.event;if(H.preventDefault){H.preventDefault()}H.returnValue=false};k.init=function(){k.options=a.extend({},a.ScrollToFixed.defaultOptions,h);k.$el.css("z-index",k.options.zIndex);t=a("<div />");G=F.css("position");D=F.css("position");p=a.extend({},F.offset());if(g()){k.$el.after(t)}a(window).bind("resize.ScrollToFixed",B);a(window).bind("scroll.ScrollToFixed",E);if(k.options.preFixed){F.bind("preFixed.ScrollToFixed",k.options.preFixed)}if(k.options.postFixed){F.bind("postFixed.ScrollToFixed",k.options.postFixed)}if(k.options.preUnfixed){F.bind("preUnfixed.ScrollToFixed",k.options.preUnfixed)}if(k.options.postUnfixed){F.bind("postUnfixed.ScrollToFixed",k.options.postUnfixed)}if(k.options.preAbsolute){F.bind("preAbsolute.ScrollToFixed",k.options.preAbsolute)}if(k.options.postAbsolute){F.bind("postAbsolute.ScrollToFixed",k.options.postAbsolute)}if(k.options.fixed){F.bind("fixed.ScrollToFixed",k.options.fixed)}if(k.options.unfixed){F.bind("unfixed.ScrollToFixed",k.options.unfixed)}if(k.options.spacerClass){t.addClass(k.options.spacerClass)}F.bind("resize.ScrollToFixed",function(){t.height(F.height())});F.bind("scroll.ScrollToFixed",function(){F.trigger("preUnfixed.ScrollToFixed");j();F.trigger("unfixed.ScrollToFixed");z()});F.bind("detach.ScrollToFixed",function(H){r(H);F.trigger("preUnfixed.ScrollToFixed");j();F.trigger("unfixed.ScrollToFixed");a(window).unbind("resize.ScrollToFixed",B);a(window).unbind("scroll.ScrollToFixed",E);F.unbind(".ScrollToFixed");k.$el.removeData("ScrollToFixed")});B()};k.init()};a.ScrollToFixed.defaultOptions={marginTop:0,limit:0,bottom:-1,zIndex:1000};a.fn.scrollToFixed=function(b){return this.each(function(){(new a.ScrollToFixed(this,b))})}})(jQuery); $(document).ready(function() {$('#access').scrollToFixed();});</script>
Hit: 4 | Klik: 38 | Ülke: us | Tüm hakları saklıdır © 2020
forward about guestbook reload sss message back

Yukarı Çık

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol